Jak zvýšit svou finanční gramotnost?

Jak praví definice, finanční gramotností je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožnují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích (Wikipedie). Nutno podotknout, že finanční gramotnost není v České republice na uspokojivé úrovni. Důsledky neznalosti financí, fungování