Jak zvýšit svou finanční gramotnost?

Jak praví definice, finanční gramotností je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožnují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích (Wikipedie). Nutno podotknout, že finanční gramotnost není v České republice na uspokojivé úrovni. Důsledky neznalosti financí, fungování ekonomiky a základního platidla – České koruny, jsou více, než patrné – stoupá počet zadlužených osob, stoupá i objem osobních bankrotů. Pokud se této nepříliš růžové budoucnosti obáváte, je nejvyšší čas, zvýšit svou osobní finanční gramotnost. Jak ale na to? Je to snazší, než si myslíte!

Projekty, kurzy, školení

Na zvyšování finanční gramotnosti vydělává spousta nejrůznějších institucí. Jedná se o samotné školy ekonomického směru, ale i managery nebo nejrůznější střediska, které pořádají pravidelní kurzy a školení, mající za cíl zvýšení vaší finanční gramotnosti. Setkat se můžete s kurzy, které jsou zdarma, pochopitelně však převládají společnosti, které si za takovéto školení účtují menší, či větší finanční obnosy.

Může vás zajímat ...  Až 20 000 bez potíží

Četba je základ

Svou finanční gramotnost můžete zvyšovat i svým vlastním přičiněním. Stačí pročítat ekonomická periodika, ekonomické rubriky nebo odborné články, které však nejsou založeny na základech bulvárních sdělení. Nabyté znalosti z této veledůležité oblasti můžete zúročit při uzavírání nejrůznějších smluv, sjednávání půjček a podobně.